Powermax Wireless Charger Receiver

Powermax Wireless Charger Receiver

รหัสสินค้า : Powermax Wireless Charger Receiver

Powermax ขอแนะนำ อุปกรณ์ชาร์จไฟยุคใหม่
PowerMax wireless charger หรือการชาร์จแบบไร้สาย

ราคา : 590

สั่งซื้อสินค้า

Powermax Wireless Charger Receiver
• (ตัวรับกระแสไฟสำหรับที่ชาร์จไร้สาย) RC-02 (สำหรับ Lightning)
• ใช้ร่วมกับที่ชาร์จไีร้สาย เพื่อรับกระแสไฟ จากที่ชาร์จไร้สาย
• สำหรับเครื่อง IPHONE

iPlus-Studio

ร้านขายเครื่องเล่นหนัง Android tv. Media player
ชั้น 2 ห้อง 2026 / ชั้น 4 ห้อง 4E23
TEL:02-641-1142

TEL:081-644-6868